Kardiovaskulární zdraví

heart

Studie ukazují, že kurkumin má velmi pozitivní účinky na kardiovaskulární zdraví a že může zabránit srdečním onemocněním. Snad hlavní výhodou kurkuminu, pokud jde o srdeční onemocnění, je zlepšení funkce endotelu, což je výstelka cév. Je dobře známo, že endotelová dysfunkce je hlavním hnacím motorem onemocnění srdce a zahrnuje neschopnost endotelu regulovat krevní tlak, srážení krve a další faktory. Řada studií naznačuje, že užívání kurkuminu vede ke zlepšení funkce endotelu. Kurkumin také snižuje záněty a oxidaci, které také hrají velkou roli při onemocnění srdce.

Kurkumin je prospěšný našemu kardiovaskulárnímu systému a napomáhá v péči o zdraví srdce. Kurkumin dovede snížit hladinu cholesterolu v krvi, eliminuje arytmii, brání srdeční hypertrofii a udržuje tak dobrou kondici srdce.

Antioxidační a protizánětlivé vlastnosti kurkuminu pomáhají chránit srdce a zároveň podporují přirozené zdraví celého kardiovaskulárního systému.

Výzkum prokázal, že kurkuma dokáže snížit hladinu cholesterolu v krvi a eliminuje tak jeho usazování na cévních stěnách. Vysoká hladina cholesterolu může vést k celé řadě zdravotních problémů. Udržování správné hladiny  cholesterolu může zabránit mnoha kardiovaskulárním onemocněním. Při pravidelném užívání kurkumy, dochází k významnému poklesu LDL cholesterolu, který má vliv na kardiovaskulární choroby. Naopak zvyšuje se hladina HDL cholesterolu. Změna poměrů těchto druhů cholesterolu v krvi vede k zlepšení činnosti kardiovaskularního systému.

Tkáňový faktor (TF) označuje množství proteinu, který způsobuje srážení krve, a je jednou z příčin ucpaných tepen. V endotelových buňkách, které tvoří výstelku cév, není TF za normálních okolností přítomen. Vlivem zánětu se ale v krvi může začít vytvářet protein, který začne působit a vytvářet krevní sraženiny. Výzkumy ukázaly, že kurkumin snižuje TF a zlepšuje pohyb krve. Díky tomu a také vzhledem k jeho silným protizánětlivým a antioxidačním vlastnostem, je kurkumin považován za účinnou látku při prevenci před ucpanými žilami a tepnami.